பொன்னான புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.

November 2012  Hot trend USA Merry Christmas In Hawaiian And Happy New Year 2013

 

வெற்றி நம்மை தேடி வரும் நன்னாள் இது

எண்ணப்படி வாழ்வு தரும் பொன்னாள் இது

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்…

 

புத்தாண்டே வருக புது வாழ்வை தருக ..!

 

ஒளிபடைத்த கண்ணினாய் வா வா வா 

உறுதிகொண்ட நெஞ்சினாய் வா வா வா 

 

ஏறு போல் நடையினாய் வா வா வா 

வெற்றி கொண்ட கையினாய் வா வா வா 

 

என ஒளி பொருந்திய புத்தாண்டினை பாட்டுக்கொரு புலவர் பாரதியின் பாட்டினால் வரவேற்கிறோம் .. 

 

bHappy New Year 2013b Images bSMSb Wishes &amp bGreetingsb  Wow Windows bb Merry Christmas And Happy New Year Greeting Messages 2013

.ஒளிமயமான எதிர்காலம் உள்ளத்தில் உவகை உணர்த்திட  பூக்கும் புத்தாண்டை உவகையுடன் வரவேற்போம் 

 

 

பொன் எழில் பூத்தது  புது வானில் 

வெண் பனி தூவும் நிலவே நில் 

பொன்னாய் புத்தாண்டு பிறந்ததும்

புன்னகை பூத்தது புது வாழ்வில் ..

 

  christmasseptember20122013merrychristmasandhappynewyear2013 Merry Christmas And Happy New Year Greeting Messages 2013

 

இடைவிடாமல் கற்றுகொள்பவருக்கு வாழ்க்கை வியப்பாக இருக்கும்.

 

வியப்பாக வாழ்கையைப் பார்ப்பவருக்குத்தான் அது உற்சாகமாக இருக்கும்

 

 

 

 

பொழுது புலர்ந்தது, யாம்செய்த தவத்தால், 

 

புன்மை யிருட்கணம் போயின யாவும், 


எழுபசும் பொற்சுடர் எங்கணும் பரவி 

எழுந்து விளங்கியது அறிவெனும் இரவி, 


புள்ளினம் ஆர்த்தன! ஆர்த்தன முரசம், 

பொங்கியது எங்கும் புத்தாண்டின் 

மகிழ்ச்சி ஆர்ப்பரிக்கும் புது வெள்ளம் ..

Posted in Uncategorized | 2 Comments

குறை தீர்க்கும் குகன்


சுத்த சிவமே சுப்பிரமணியமாகி நின்ற தத்துவத்தினை , “ஆறுமுகம் ஆனபொருள் நீயருள வேண்டும், ஆதிஅருணாசலம் அமர்ந்த பெருமாளே” என அருணகிரியார் பாடுவார். 


று “அருவமும் உருவும் ஆகி அனாதியாய்ப் பலவா யொன்றாய்ப்
பிரமமாய் நின்ற சோதிப் பிழம்பதோர் மேனி யாகக்
கருணைகூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள்பன் னிரண்டும் கொண்ம
ஒருதிரு முருகன் வந்தாங்கு உதித்தனன் உலகம் உய்ய” 

என்று முருகப் பெருமானின் அவதாரத்தை கந்தபுராணம் போற்றுகிறது.அரு

அசுரசக்திகளை அழிக்க சிவபெருமானின் நெற்றிக் கண்ணிலிருந்து வெளிப்பட்ட ஆறு தீப்பொறிகள், ஆறு குழந்தைகளாக தாமரை மலர்கள்மேல் படுத்திருந்தன. 

அந்த ஆறு குழந்தைகளையும் கார்த்திகைப் பெண்கள் எடுத்துப் போற்றி வளர்த்தார்கள். 

அன்னை  பார்வதி தேவி , அந்த ஆறு குழந்தைகளையும் அவர்களிடமிருந்து வாங்கி ஒன்றாக்கினாள். 

அந்தக் குழந்தைதான் ஆறுமுகம் கொண்ட சரவணன் என்ற முருகப் பெருமான். 


கார்த்திகைப் பெண்கள் அவர்களைப் பாலூட்டி, சீராட்டி வளர்த்ததனால் 

அக்னிகர்ப்பன், 

காங்கேயன் (கங்கையின் மைந்தன்), 

சரவணன் (சரம் என்ற நாணல் புதர்கள் மண்டிய பொய்கையில் அவதரித்தவன்), 

கார்த்திகேயன் (கார்த்திகைப் பெண்களால் வளர்க்கப் பட்டவன்) 

ஆகிய திருநாமங்களால் முருகப் பெருமானை வணங்குகிறோம். 

பரம்பொருளாகிய பிரம்மமே திருமுருகனாகி உலகைக் காக்கின்றது.ணகி


ரி

யா

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 3 Comments

அப்பாவிப் பறவை டோடோ..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.
Posted in Uncategorized | 2 Comments